Családterápia Budapest

Családterápia Budapest szívében. Párkapcsolati problémák kezelése, célzott párterápia.

KAPCSOLAT PSZICHOLÓGIAI RENDELŐ

Kapcsolatfelvétel:
20/2544-262
30/464-0833
Email: info@kapcsolaterapia.hu
rakoczirendelo@gmail.com

Videó: Mi a családterápia

Családterápia Budapest - mikor segít a családterápia

2011.09.28. 20:07 :: csaladterapia budapest

Családterápia Budapest célja

 

Családterápia Budapest néven blogunk arra vállalkozik, hogy családi elakadásokkal szenvedő családok és párkapcsolati problémákkal küzdő párok számára ajánljon információkat, szakmailag magas színvonalú, hiteles segítséget, párterápia, családterápia formájában.

Családterápia: mit jelent

pontosan?

 

 Mit jelent pontosan a családterápia? Először erre kell felelnünk, hogy tudjuk, mire vállalkozunk, mikor családterapeuta segítségét vesszük igénybe. A családterápia (házastársak, élettársak esetén párterápia) egy rendszerszemléletben gondolkodó terápiás irányzat, amelyikben egyaránt figyelmet fordítunk a családi rendszer minden elemére: vagyis a család minden generációjának minden egyes tagjára. Párok esetében ez értelemszerűen közös munkát jelent, de nagyobb családoknál optimális esetben minden családtag megjelenésére is számítunk, véleményére kíváncsiak vagyunk. Családterápiás megközelítésben az egyes családon belüli elakadásokat, kapcsolati problémákat, pszichoszomatikus tüneteket vagy akár pszichiátriai kórképeket ugyanis is sokszor az együttes munka hatására javíthatónak véljük - ezáltal tehát a családterápia mindig egy közös, együttes utazást jelent a terapeutákkal.

Családterápia:
"Olyan pszichoterápiás forma, amelynek ülésein az egymással kapcsolatban lévő családtagok vesznek részt. Alapgondolata az, hogy az emberi viselkedés legmeghatározóbb alakítója a kölcsönös kapcsolat. Egy adott zavaró viselkedés, vagy helyzet kialakulása, illetve fennmaradása nemcsak a család egyik tagjától függ, hanem a kapcsolatok részét képező többi családtagtól is."

 

Családterápia: mikor segíthet?

 

 A Családterápia Budapest Blog mély meggyőződése, hogy a családterápia egyaránt segíthet párkapcsolati problémák, kommunikációs nehézségek, tanulási és magatartási zavarok, hangulati zavarok (pl. depresszió), evészavarok (anorexia és egyéb testséma zavarok) esetén, de valójában az alkalmazási területek száma olyannyira végtelen, mint ahány probléma bármilyen emberi kapcsolatban létre jöhet. Házastársak egymással szembeni bizalmatlanságának, ki nem mondott lappangó neheztelésének rendezésére is megfelelő eszköz, akárcsak testvérféltékenység, kisgyerekkori bepisilés, otthonról való túlzott munkába menekülés, agresszív dühkitörések esetén. Fontosnak tarjuk hangsúlyozni, hogy a fenti példák a teljesség igénye nélkül, inkább csak amolyan említés szintjén kerültek felsorolásra. Szerencsére a családterápia alkalmazási területe széles körű, a pontosabb lehetőséget mindig az aktuális helyzet gondos mérlegelése után láthatjuk csak.

Családterápia vagy párterápia?

 Párterápia és családterápia valójában ugyanazon fogalom, eltérés csak abban van, hogy több generációs rendszerről, vagy egy együtt élő párról van szó.

Milyen hosszú a családterápia?

Semmilyen családterápia sem képes hosszú évek felborult családi egyensúlyát, megkövült kommunikációs és viselkedésmintáit egyetlen alkalom alatt rendbe tenni, ez semmilyen terápiás irányzattól sem elvárható, ez alól a családterápia sem kivétel. Aki ezt ígéri, attól jobb, ha távol tartjuk magunkat. A Családterápia Budapest honlap hitvallása szerint, mi családterapeuták, de talán mondhatjuk minden önmagát hiteles segítőnek valló pszichológus, terapeuta, mentálhigiéniás szakember vagy éppen pszichiáter szakorvos nevében, nem vállalkozhatunk arra sem, hogy teljesen biztos és egyértelmű változást ígérjünk, jószerével garanciát nyújtsunk a hozzánk forduló családoknak. Minden erőnkkel, szaktudásunkkal törekszünk erre, de a változás az életben komplex, összetett folyamat. Ebből következően az általában kéthetente történő családterápiás ülések leggyakrabban 6-12 alkalmas folyamat alatt fejtik ki érezhetően pozitív változásukat a család vagy pár kapcsolatrendszerére. Mindez azért is fontos, mert törekszünk arra, hogy a változás ne csak átmeneti legyen, hanem tartós, amely hosszú távon tud segíteni a hozzánk fordulóknak – függetlenül attól, hogy párterápia vagy családterápia folyik.

Mi történik egy családterápiás ülésen?

A családterápiás ülésen átbeszéljük a felmerült kérdéseket, problémákat, melyek sokrétűek lehetnek. Célunk, hogy mindenkinek a szemszögéből megvizsgáljuk a fennálló helyzetet, meghallgassuk a család minden tagjának véleményét, érzéseit. Minden családban vannak, akiket az adott probléma jobban érint, másokat kevésbé. Ennek ellenére a családterápia abban hisz, mindannyiunkat érint egy adott helyzet, mindannyian segíthetünk a szituáció értékelésében, új szempontok behozatalában, új felismerések elérésében. Az üléseken közös munkával erre teszünk kísérletet. A jellemzően 90 perces alkalom közben a terapeuták egy külső helységben rövid, pár perces konzultációt is folytatnak, részben egymással, részben a külső munkatársakkal, majd az ülés végén visszajelzést adnak a látottakról, hallottakról, valamint a családdal közösen megegyeznek a folytatás mikéntjéről. Szeretünk úgy tekinteni a családterápiára, mint egy ülések között is zajló, folyamatos munkára, ezért a házi feladatok is szerves részét képezik a remélt változások irányába ható terápiás folyamatnak.

Mikor zárul le a családterápiás folyamat?

Sikeres családterápia esetén a családban fennálló, de a jelenlegi élethelyzetben kevésbé hatékony működésmódok, szokások, kommunikációs formák olyan irányba változnak, ami hozzájárul az adaptívabb, hatékonyabb, összességében egy jobban funkcionáló családi rendszerhez. Ezt a család megérezheti úgy, hogy bizonyos kérdésekről máshogyan kezdenek gondolkozni, egyes élethelyzeteket könnyebben tudnak kezelni, külső kihívásokat nagyobb egyetértéssel tudnak felvállalni. Lassan változhat a családon belüli kommunikáció módja, egyes családtagok másokhoz való viszonyulása. Mindezek jelei lehetnek, hogy egy újfajta működésmód kezd kialakulni a családon belül, amely hosszabb távon is tartós lehet. Érezhető változás a családi mintákban képessé teheti a családtagokat, hogy a jövőben hatékonyabban tudják kezelni a problémákat. Ilyenkor a családdal együtt közösen fontolóra vesszük a terápiás folyamat lezárását, természetesen meghagyva a lehetőséget a későbbi utánkövető ülésre, vagyis egy meghatározott időszak utáni ismételt találkozásra, amikor közösen áttekintjük, mennyire volt sikeres a családterápia lezárását követő pár hónap a család életében.

Minden családterápia sikeres?

Természetesen nem mindig van szó sikertörténetről. A családtagok áthidalhatatlan érdekellentéte, a terapeuták felé nem kellő mértékben kialakult bizalmi viszony, az egyéni élettörténetek és aktuális helyzetek speciális konstellációja miatt elképzelhető, hogy egy terápia a család részéről megszakad, vagy éppen a terapeuták érzik a helyzet adott terápiás formában való kevéssé hatékonyan kezelhetőségét. Ilyenkor a családterápia szintén abbamaradhat, optimális esetben más szakembereket ajánlva a családnak.

Mennyibe kerül a családterápia?

Egy családterápiás ülés ára jellemzően 15 000 - 20 000 forint között mozog az ország területén, terapeutától függően, de találkozunk 25 000, sőt 40 000-es árrakkal is. A Budapesten található Kapcsolat Pszichológiai Rendelőben egy terápiás ülés ára jelenleg 15 000 forint. Ez egy általában másfél órás alkalmat jelent, jellemzően két terapeuta jelenlétével. Komplex páros munkáról van tehát szó, ahol több szem többet lát, több szem több rezdülését képes megérezni az adott családnak.

 

Családterápia Budapest: hogyan

keressünk megfelelő

családterapeutát?

Családterápia választásánál a leglényegesebb szempontok a kölcsönös bizalom és szakmai tudás.

A bizalom szerepe a családterápiában

Mindenkinek, aki megtisztel bennünket élethelyzetének feltárásával, kibontásával, alapvető igénye a terapeuták és a családtagok között meglévő kölcsönös bizalmi viszony kialakulása, megléte. Enélkül egyetlen családterápia sem lehet igazán sikeres. Első tanácsunk tehát, hogy lehetőleg olyan terapeutát válasszunk, akiben az előzetes információink (ismerősök, barátok, más szakemberek ajánlása, interneten olvasottak) alapján megbízunk. Legyünk nyitottak, hallgassunk belső ösztönös megérzésünkre. A kapcsolatok fontosságát nem csak családon belül hangsúlyozzuk, hanem család-terapeuta viszonylatban is. Az emberek különböznek egymástól, a kedves olvasó is könnyebben meg tudja találni a hangot bizonyos személyekkel, míg másokkal ez nehezebben megy. Igaz ez a családterápiában is. Válasszunk olyan szakembert, akivel szemben úgy érezzük, ez a bizalom megteremtődött és alapja lehet a közös munkának.

A családterapeuta szakértelme

Hála a családterapeuta képzés budapesti és vidéki elterjedésének, egyre több képzett családterapeuta dolgozik magas színvonalon Magyarországon. Mint minden foglalkozásban a szakértelem itt is fontos tényező. Ahogyan várható, az évek hosszú sora alatt összegyűjtött tapasztalat a családterápia folytatásában is rendkívül értékes hatóerőnek bizonyul.

 

Címkék: családterápia családterápia budapest mi a családterápia kapcsolat pszichológiai rendelő