Családterápia Budapest

Családterápia Budapest szívében. Párkapcsolati problémák kezelése, célzott párterápia.

KAPCSOLAT PSZICHOLÓGIAI RENDELŐ

Kapcsolatfelvétel:
20/2544-262
30/464-0833
Email: info@kapcsolaterapia.hu
rakoczirendelo@gmail.com

Videó: Mi a családterápia

Párkapcsolati problémák

2011.10.16. 00:32 :: csaladterapia budapest

 

Párkapcsolati problémák formái

 

Két ember között számtalan formában jelentkezhetnek párkapcsolati problémák. Nehéz minden kapcsolatra jellemző általánosságokat megfogalmazni, de azért bizonyos mintázatok megfigyelhetők a párkapcsolati problémák esetén is. Rengeteg tényezőtől függ természetesen, hogy két ember kapcsolata hogyan alakul: nem mindegy mikor, milyen életszakaszban találkoztak, milyen külső körülmények játszottak közre egymás iránti elköteleződésükben, egyáltalán milyen erős ez az elköteleződés a jelenben, milyen múltbeli, esetleg eredeti családon belüli párkapcsolati minták, hiedelmek befolyásolják őket, milyen történések játszódtak le kettejük között együttlétük során, ezeket hogyan értelmezték, hogyan maradt meg mindez az emlékezetükben. Végtelenségig sorolhatnánk a párkapcsolati problémák meghatározó tényezőit, hiszen amennyi ember létezik, annyi különféle világ vagyunk, annyiféle előtörténetet, hiedelmet hordozunk magunkban, annyiféle különböző módon kapcsolódunk a másikhoz. Mindezen tényezők változatossága ellenére tapasztalatunk szerint kirajzolódnak bizonyos általánosságok, amelyek két személy között párkapcsolati problémák képében manifesztálódhatnak.

Párkapcsolati problémák – Megcsalás, hűtlenség

Jellemző párkapcsolati nehézség, ha az egyik fél máshol (is) keresi mindazt, amit a kapcsolatban nem kap meg. Lehet ez egyszeri alkalom, vagy mintaszerűen visszatérő, elhúzódó jelenség, ami rendszerint intenzíven megterheli a kapcsolatot. Természetesen esete válogatja, hogy a partner mennyit tud a hűtlenség körülményeiről, hogy milyen tudatos vagy tudattalan motivációk játszanak szerepet a megcsalásban, sőt az is, eleve hogyan gondolkoztak a párkapcsolat szerepéről, a másik által tolerálandó illetve nem elfogadható tettekről. Gyakran fontossá válik a kapcsolat alapjainak áttekintése, az egymással szemben tudatosan talán nem megfogalmazott elvárások felülvizsgálata, a kapcsolat jobban működő szakaszainak elemzése, a hozott kapcsolati minták feltárása. Általában a párterápia egyik kontraindikációjának tekintjük, ha az egyik fél külső kapcsolatot tart fent. Ilyenkor célszerű tisztázni, hogy kint vagy bent érzem-e magam a kapcsolatban, akarok, tudok-e a kapcsolatért dolgozni. A párkapcsolati munka ugyanis komoly elkötelezettséget igényel mindkét fél részéről, a párterápia, párkapcsolati tanácsadás nem egyeztethető össze több vas tűzben tartásával.

Párkapcsolati problémák – bizalomvesztés

A párkapcsolati problémák természetesen nem vegytisztán jelentkeznek. Az előző pontban említett megcsalás jellemzően aláássa a társ bizalmát is, még ha a kapcsolat nem is szakadt meg. Ez a bizalomvesztés hosszú távon akár a párkapcsolat felbomlásához is vezethet, ha időben nem foglalkozunk vele, ha a bizalmat nem tudjuk újra felépíteni.

Párkapcsolati problémák – féltékenység

Sokszor az egyik fél túlzott aggodalmai, megalapozatlan bizalmatlansága mérgezik meg magát a párkapcsolatot. A féltékenység esetén is, mint általában mindig, fontos lehet a saját szerepünknek a vizsgálata: mi indítja el bennem az ismételt kételkedést, mi játszik szerepet az elbizonytalanodásban? Sokszor tanult mintáink befolyásolhatják az önmagunkba vetett hitet, önmagunk értékességének, vagy éppen értéktelenségének érzetét. Helyzettől függően egyéni terápia meggondolása is szóba jöhet.

Párkapcsolati problémák – elköteleződési nehézségek

Az elköteleződés különböző mértéke is forrása lehet a párkapcsolati problémáknak. Sok pár megéli, hogy eltérő mértékben érzik magukat elkötelezettnek az adott párkapcsolat iránt. Ez általában az elkötelezettebb fél számára jelent nehézséget, aki esetenként már eljegyzésen, házasságon gondolkozik, míg társa erről hallani sem akar. Ha nem tudjuk tisztázni magunk között az ezzel kapcsolatos elvárásainkat, igényeinket, ezek indokát, hosszabb távon érezhetjük azt, hogy nem vagyunk elfogadva, nem vagyunk fontosak a másiknak.

Párkapcsolati problémák – kommunikáció

Gyakori formája a párkapcsolati problémák együttesének a kommunikációs téren megjelenő markáns különbség. Az egyik félnek például sokkal inkább lenne igénye a problémák kibeszélésére, a nehéz élethelyzetek ilyetén való átbeszélésére, míg társa ezt, energiát elvonó destruktív törekvésnek élheti meg. Pár alkalommal hajlandó rá, de huzamosabb ideig nem tudja ezt tolerálni. Másik példa lehet, amikor anélkül, hogy tudatosulna bennünk, olyan formában fogalmazzuk meg igényeinket, hiányérzetünket, hogy társunk ezt kritikaként, feléje irányuló túlzott neheztelésként éli meg. Következő példa lehet, mikor gyakran még évtizedek óta együtt élő párok sem ugyanazt értik bizonyos közösen használt kifejezések alatt. Természetesen a családi minták is szerepet játszhatnak abban, hogyan kommunikálunk; ilyenkor a külső segítség, közös feladatok is nagy segítséget jelenthetnek egy hatékonyabb kommunikációs stílus kialakításában.

Párkapcsolati problémák – érzelmek kifejezése

Az emberek nem ugyanolyan intenzitással, vérmérséklettel élnek meg eseményeket, eltérő érzelmeket generálhat ugyanaz a történés. Párkapcsolati problémák keletkezhetnek akkor is, ha meglehetősen különbözőek vagyunk a tekintetben, mennyire biztonságos kifejezni az érzelmeinket, vagy bizonyos érzelmek elismerésére, kifejezésére családunkban nem láttunk követendő mintát. Vannak családok, ahol a harag, düh, máshol a szomorúság, megint más családokban a gyengédség kifejezése kevésbé megengedett – a sort természetesen végtelenségig sorolhatnánk. Esetenként nehéz lehet a kapcsolódás, ha társunk más nehézségekkel küszködik, mint mi magunk: nehezebben értjük meg őt, vagy éppen mi nem tudjuk elfogadtatni vele egyes érzelmi reakciónkat. Önmagunk és társunk jobb megértése hozzájárulhat a párkapcsolat javításához.

Párkapcsolati problémák – feladatmegosztás, egyensúlytalanságok

Optimális esetben egy párkapcsolatban mindkét fél kiveszi a részét a közös feladatokból, gyereknevelésből, anyagiak előteremtéséből, háztartás vezetéséből. Természetesen megbeszélés kérdése, ki melyikben van inkább otthon, és melyikből veszi ki jobban a szerepét, összességében azonban mindenképpen fontos, hogy valamiféle egyensúlyt sikerüljön kialakítani a terhek vállalásában. Az adok-kapok egyensúlyának dinamikus megtalálása fontos tényezője a párkapcsolat tartósságának. Mindehhez azonban fontos, mi magunk mit gondolunk erről, mi jelzi számunkra az egyensúly megbillenését, hogyan igyekszünk a másik tudtára adni szükségleteinket, és mi mennyire vesszük észre azokat a jeleket, közléseket, amelyeket ő közvetít felénk a saját igényeiről.

Párkapcsolati problémák – határkérdések

Jól működő párkapcsolatban megteremtődik az egyensúly a közelség és távolság, az egyedüllét és együttlét között, a privát szféra és a közös tér kialakításában. Párkapcsolati problémák jelentkezhetnek, ha számunkra nem elég gyakran tudunk együtt lenni saját barátainkkal, vagy éppen nekünk esik nehezünkre társunk független programjainak tiszteletben tartása. Határkérdést jelenthet, ha az egyik fél hajlamosabb meghozni döntéseket, ha kész tények elé állítja párját, ha meg akarja szabni, mit tehet, mit nem tehet a másik.

Párkapcsolati problémák – szexualitás

Legintimebb szféránk a szexualitás. A szexuális együttlétekben megjelenő zavar sokszor következménye más területeken már korábban felbukkanó párkapcsolati problémáknak. Gyakran ahogyan megjelent, úgy el is tűnik a nehézség, ha sikerül a párnak tisztázni kapcsolatuk más területén jelentkező gondokat. Esetenként azonban külön szexuálterápia válhat szükségessé. Itt is, mint szinte mindig, meghatározó lehet a korábbi minták megléte.

 

 

Címkék: párkapcsolati problémák párterápia