Családterápia Budapest

Családterápia Budapest szívében. Párkapcsolati problémák kezelése, célzott párterápia.

KAPCSOLAT PSZICHOLÓGIAI RENDELŐ

Kapcsolatfelvétel:
20/2544-262
30/464-0833
Email: info@kapcsolaterapia.hu
rakoczirendelo@gmail.com

Videó: Mi a családterápia

Családterapeuta képzés Magyarországon

2011.11.05. 13:26 :: csaladterapia budapest

Magyarországi családterapeuta

képzés áttekintése

Magyarországon családterapeuta képzés hivatalosan arra képzett olyan szakember (ún. kiképző családpszichoterapeuta) vezetésével történik, aki akkreditálva van a Magyar Családterápiás Egyesületnél. Jelenleg a következő családterapeuták jogosultak családterapeuta képzés tartására: Dr. Balogh Klára; Dr. Barát Katalin;Dr. Barczy Magdolna; Blága Gabriella; dr. Csonka Judit; Prof.Dr.Füredi János; Dr. Hardy Júlia; Dr.Kapusi Gyula; Dr. Kelemen Gábor; Kocsor Judit; Dr.Koltai Mária; Dr. Komlósi Piroska; Kovács Miklós; Dr.Körmendy Györgyi; Dr.Kurimay Tamás; Dr.László Zsuzsanna; Dr.Moretti Magdolna; Dr.Rátay Csaba; Dr.Stark András; Dr.Székely Ilona; Dr. Tarján Emoke; Dr.Tari Mária; Dr.Túry Ferenc; Dr.Varga Pál

Budapesten a családterápia folytatása mellett minden évben családterapeuta képzést is indít a 20 éve működő Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány.

Családterapeuta képzés felépítése

A családterapeuta képzést Magyarországon a Magyar Családterápiás Egyesület képzési rendje határozza meg és szabályozza. Ennek értelmében a képzés legelső szakasza egy 200 órás alaptanfolyam, amely tartalmaz 100 óra elméleti képzést és 100 óra módszerdemonstrációt. Az elméleti képzés magában foglalja a családterápia történeti áttekintését és a főbb családterápiás irányzatokat. Kiemelt témák a 100 órás családterápiás elméletben a családi krízis, párterápia, a függőség kérdése, válás, egyszülős családok, gyász, erőszak a családban, betegség és a családi rendszer kölcsönhatása.

A 100 órás családterápiás módszerdemonstráció gyakorlati alkalmazáson keresztül ismerteti meg az egyes családterápiás irányzatok módszereit, eszközrendszerét. Mindez magában foglalja szimulált család terapeutájaként való gyakorlást, valamint kooterapeutaként igazi család melletti családterápia folytatását.

A családterapeuta képzés részét képezi egy 150 órás sajátélmény. Ez az önismereti képzés lehet a különösen ajánlott családi, rendszerszemléletű önismeret, de a Magyar Családterápiás Egyesület elfogadja a pszichoterapeuta kiskátéban megjelölt egyéni és csoportos családterápiás önismerettől eltérő, más önismereti formákat is, ha azokat kiképzők vezetik. Lehetőség van egyéb önismeret elismertetésére is. Ez minden esetben a Magyar Családterápiás Egyesület Tanulmányi Bizottságánál kell kezdeményezni, amely egyéni elbírálás alapján dönt az adott kérelemről.

A családterapeuta képzés következő szakasza (mely nem okvetlenül az önismeret után, de mindenképpen az alaptanfolyam elvégzését követően következik) a 2x50 óra szupervízió elvégzése. A szupervíziós csoportban 50 óránként két családterápiás eset bemutatása szükséges. Az egyik szupervíziós csoportot kötelező az elméletet oktató kiképzőtől eltérő kiképzőnél teljesíteni, a másikat (lehetőleg időben először) javasolt ugyanannál az oktatónál.

Szükséges feltétele a későbbi családterapeuta vizsga letételének az ún. egyesületi aktivitás, amely 80 óra, a Magyar Családterápiás Egyesület által akreditált hazai és külföldi szakmai programokon való részvételt jelent. A szakmai programokon aktivitási pontok szerezhetők, a 80 óra 50 aktivitási pontnak felel meg.

A családterapeuta jelöltnek végezetül esettanulmányt kell készítenie, majd annak 4 példányban történő benyújtása után azt egy háromtagú bizottság előtt kell megvédenie. A benyújtott esettanulmánynak olyan családterápia folyamatáról kell szólnia, amelyben a jelölt kooterapeutaként részt vett, de terapeuta társa nem kiképző családterapeuta volt. Emellett ugyanarról az esetről csak a terápiában részt vevő egyik vizsgázó írhat esettanulmányt. A tavaszi vizsgákra való jelentkezés határideje minden évben március 31-e, az őszi vizsgára való jelentkezési határidő pedig szeptember 30.

A családterapeuta képzés vizsgájának feltétele még a Magyar Családterápiás Egyesület frissítő adatlapjának kitöltése, 7000 Ft-os vizsgadíj befizetése, valamint a minimum 2 évre visszamenőleg igazolt egyesületi tagság. A családterapeuta vizsgát az utolsó szupervízió befejezését követő 5 éven belül kell teljesíteni.

Családterapeuta képzés időtartama

A fent vázolt családterapeuta képzés legjellemzőbb esetben 3-5 év alatt teljesíthető. Függ ez attól, a jelölt rendelkezik-e már önismereti sajátélménnyel, milyen gyorsan tud eseteket hozni és ezáltal szupervíziós csoportba jelentkezni, de természetesen a képzés anyagi és idői vonzata is fontos döntési tényező. A képzés egyes részei folyhatnak párhuzamosan (például az önismeret és a szupervízió), de minden esetben a képzés az alaptanfolyam elvégzésével indul.

A családterapeuta képzésben megszerezhető címek, jogosultságok

A családterápiás képzés elvégzése után eltérő címekre jogosult a sikeresen vizsgázó attól függően, milyen feltételeket teljesített. Ezen címek: családkonzulens, családterapeuta, család pszichoterapeuta, módszerspecifikus családpszichoterapeuta. Nézzük mit is jelent mindez a Magyar Családterápiás Egyesület megfogalmazásában:

1. Családkonzultáns

Olyan alapdiplomával rendelkezők, akik tanulmányaik során pedagógiai -, nevelési-, és ápolás-lélektani alapismereteket szereztek és munkahelyükön a családokkal való foglalkozás, illetve a problémák család-kontextusban történő kezelése szükséges. Családkonzultáns képzettséggel családgondozás és konzultáció, rendszerszemléletű megalapozottságú családsegítés végezhető, ami a családi életvezetéssel és problémakezeléssel kapcsolatos rövid tanácsadás, családgondozás, családi krízisintervenció, eseti tanácsadás, családi önsegítő csoportokban, nevelési tanácsadásban való együttműködés és a közösségi pszichiátriai ellátás területeit öleli fel. Ajánlott családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmények, iskolai mentálhigiénés szolgálatok, nevelési tanácsadók, lakásotthonok és egészségügyi intézményekben dolgozó szakemberek számára - lehetőség szerint team munka keretében. 

2. Családterapeuta

A képzésben orvos, pszichológus, szociális munkás valamint az egészségügyben és segítő szakmákban akkreditált felsőfokú diplomával rendelkezők vehetnek részt. Tevékenységi kör, kompetencia határok: családi konzultációt, családi intervenciókat, családgondozást és családterápiát végezhetnek a családi rendszer diszfunkcióinak kezelése, életciklus váltás kapcsán kialakult fejlődési krízisek, nevelési problémák esetén. Pszichiátriai vagy pszichoszomatikus pácienseket tartalmazó család esetében illetve a családterápiás tevékenység folyamatában csak kooterápiában, folyamatos, rendszeres szupervíziós háttérrel tevékenykedhetnek. Tevékenységüket az alapdiplomájuknak megfelelő szakterületen végezhetik. 

3. Család pszichoterapeuta

Azok a klinikai szakpszichológusok és egyéb szakorvosok, akik pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkeznek és a képzés módszerspecifikus szintjét teljesítették önálló családterápiát végezhetnek a szakmai protokollban rögzített szabályok szerint.

4. Módszerspecifikus család-pszichoterapeuta

A pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező család-pszichoterapeuták, akik a Kiskáté szerinti módszerspecifikus képzést teljesítették.

Az Magyar Családterápiás Egyesület terápiás képzési szintjei mindenben igazodnak a Magyar Pszichiátriai Társaság Terápiás Irányelveiben megállapított kritériumokhoz.

Családterapeuta képzés – Tematika

A Családi Szolgálatok Ligájában folyó családterapeuta képzés tematikáját az alábbi linken találhatják meg: családterapeuta képzés.

Családterápia iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk a Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány honlapját.

A Liga várja családok, párok jelentkezését nehézségeik családterápia módszerével való kezelésére, valamint a családterapeuta képzés iránt érdeklődőket is.

Címkék: családi szolgálatok ligája alapítvány családterapeuta képzés magyar családterápiás egyesület dr rátay csaba